Herstelgericht werken in onderwijs

De klassieke sancties bij conflicten (opmerkingen, nota’s, waarschuwingen, afzonderen, strafstudies,
schorsingen) blijken in de praktijk vaak weinig duurzaam. Leerlingen sturen hun gedrag niet bij en de
relatie leerling-leerkracht lijdt onder de situatie.


De focus bij herstelgericht werken ligt op de impact van het gedrag en de mogelijke schade die er is
bij anderen. Deze aanpak richt zich op de verantwoordelijkheid van de leerling voor het eigen gedrag.
Al wie betrokken is wordt beluisterd in zijn/haar behoeften die onder het gedrag schuil gaan.


Herstelgericht werken is een integrale aanpak gebaseerd op drie pijlers. Ten eerste zorgen sterke
relaties voor verbondenheid en en vormen ze de basis voor een “lerende” gemeenschap waar de
kans op conflict verkleint. Een tweede pijler vormt herstel. Samen wordt bekeken hoe alle
betrokkenen verantwoordelijkheid kunnen nemen en de “schade” herstellen. Een laatste pijler
verwijst naar de herstelgerichte taal en houding van betrokken volwassenen zoals rust bewaren,
escalatie vermijden, niet (ver) oordelen, verantwoordelijkheid delen en empahisch luisteren naar de
behoeften van zichzelf en anderen.


De methodieken die bij deze aanpak horen zijn proactieve cirkels, herstelgesprekken en
herstelcirkels.


Het doel van deze aanpak is van een school een veilige plek te maken waarin leerlingen kansen
krijgen om te leren, zich verbonden voelen en zichzelf kunnen ontwikkelen.

RESULTATEN

Dankzij deze opleiding:

 • krijg je inzicht in de basisprincipes van herstelgericht werken
 • ken je het script van een proactieve cirkel en een herstelgesprek
 • kan je een proactieve cirkel faciliteren
 • ben je in staat om herstelgesprekken voeren
 • ben je vertrouwd met de principes van een herstelcirkel
 • maak je via concrete voorbeelden kennis met de basiselementen van verbindende communicatie

PROGRAMMA

Dag 1

 • Visie en achtergrond herstelgericht werken
 • Proactieve cirkels (sterke relaties bouwen in “vredestijd”)
  • Theorie
  • Oefenen
 • Werken met de herstelvragen
 • Herstelgesprekken oefenen

Dag 2

 • Herstelgerichte taal en houding
  • Basisprincipes van verbindende communicatie
 • Andere herstelgerichte methodieken
  • OASE-cirkel
  • Herstelcirkel

DOELGROEP EN AANPAK

De opleiding richt zich naar al wie in onderwijs werkt en op zoek is naar meer verbinding met
kinderen en jongeren.


Deze training biedt een theoretische houvast en is tegelijk erg praktisch met veel ruimte voor
interactie en oefenen, bij voorkeur aan de hand van eigen ingebrachte casussen.

Data

Dinsdag 17-10-2023 (09:30–16:30) door Anouk Vroemans
Praatkracht - Huis voor Verbinding, Oude Vorstseweg 25, 2430 Eindhout

Vrijdag 27-10-2023 (09:30–16:30) door Anouk Vroemans
Praatkracht - Huis voor Verbinding, Oude Vorstseweg 25, 2430 Eindhout

Inschrijven

Voorkennis

Er is geen voorkennis van Verbindende Communicatie vereist.

Praktisch


Inschrijven als particulier : € 290,00 excl BTW / 350,90 incl BTW
Inschrijven vanuit je organisatie < 75 medewerkers : € 375,00 excl BTW
Inschrijven vanuit je organisatie > 75 medewerkers: € 450,00 excl BTW

Materialen, drank en versnaperingen zijn inbegrepen in de prijs; lunch niet.

Begeleiding

Praatkracht trainer - Anouk Vroemans

Anouk Vroemans

Deel deze cursus