Introductie in Verbindende Communicatie voor logopedisten/ergotherapeuten

Na meer dan 10 jaar ervaring in het uitproberen en toepassen van
Verbindende Communicatie binnen haar werk als logopediste, deelt trainster Anniek Leroux nu haar ervaring met andere logopedisten/ergotherapeuten in een logopediepraktijk.

 • Laat je gemakkelijk over je grenzen gaan?
 • Of ga je zelf soms over grenzen?
 • Worstel jij ook wel eens met weerstand van kinderen?
 • Heb je de neiging meer verantwoordelijkheid op te nemen dan oké is? 
 • Verlies je jezelf soms in meningsverschillen en/of conflicten?
 • Heb je gemakkelijk de indruk dat iemand je aanvalt of bekritiseert?
 • Ben je soms ook zoekend in hoe omgaan met verschillende visies van ouders, leerkrachten,… ?

Inhoud

Tijdens deze introductiedriedaagse krijg je kaders en handvaten aangereikt om:

 • De waarde te ontdekken om vanuit een evenwaardige positie met kinderen om te gaan
 • Zowel op een andere manier te kijken als om te gaan met weerstand en “moeilijk gedrag” van kinderen.
 • Een veilige leeromgeving te bevorderen waarbij kinderen zichzelf meer durven laten zien in wat moeilijk loopt en om van daaruit tot zelfkennis, zelfwaarde, zelfvertrouwen, zelfzorg en groei te komen.
 • Terug tot herstel, verbinding, samenwerking te komen na een “botsing”, zonder dat je daarin jezelf tekort doet of over de ander gaat.
 • Je eigen menselijkheid liefdevol en met mildheid te kunnen omarmen.
 • Om te gaan met je eigen innerlijke belevingswereld en op die manier de zorg voor jezelf meer te kunnen opnemen en/of meer evenwicht te vinden tussen de zorg voor jezelf en de zorg voor anderen.
 • Eigen frustraties, ergernis, boosheid, bezorgdheid,… op zo’n manier te kunnen uiten dat de ander het ook echt kan horen en bereidheid voelt om er iets mee te doen.
 • Op een duidelijke en zorgzame manier grenzen te kunnen stellen zonder een ander plat te walsen of te overdonderen of dat die dichtklapt.
 • Door collega’s te horen in hun worstelingen en zelf hierover ook te delen is de kans groot dat je je hierin minder alleen voelt en meer gesteund.

Wat komt er concreet aan bod

Je maakt kennis met de jakhals en de giraf, twee figuren die ons helpen om te weten waar we ons bevinden: zitten we eerder in communicatie die verbinding bevordert of communicatie die eerder afstand creëert, zowel met onszelf als de ander

We overlopen 4 belangrijke concepten om tot verbinding te kunnen komen: Waarneming, Gevoel, Behoefte en Verzoek, dit telkens met hun valkuilen en we oefenen in het onderscheid hierin leren maken.

Als kader en kapstok gebruiken we “het machtsmodel” en “het communicatieschema”.

De 3 bewegingen komen aan bod:

 • Zelfempathie
 • Eerlijk Spreken
 • Empathisch Luisteren

Hoe kijken we hiernaar vanuit Verbindende Communicatie: wat is het wel en wat is het niet?

We staan stil bij “straffen” en “belonen”: we staan zowel stil bij het nut of wat het ons brengt als de gevaren ervan. We staan stil bij wat het met ons en anderen doet en we gaan vooral in de ervaring van iets anders uitproberen.

Werkvormen

Je krijgt heel wat praktijkvoorbeelden uit eigen ervaring gegrepen, dit ter inspiratie en om inzichten te versterken.

Op een speelse manier doen we verschillende korte oefeningen om zowel een aantal inzichten als bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Hierbij kan je ook eigen praktijkvoorbeelden of situaties gebruiken om te oefenen.

Data

Donderdag 26-10-2023 (09:00 - 16:30) door Anniek Leroux
De (F)Luisterboom, Oscar Delghuststraat 37, 9600 Ronse

Vrijdag 27-10-2023 (09:00 - 16:30) door Anniek Leroux
De (F)Luisterboom, Oscar Delghuststraat 37, 9600 Ronse

Zaterdag 28-10-2023 (09:00 - 12:00) door Anniek Leroux
De (F)Luisterboom, Oscar Delghuststraat 37, 9600 Ronse

Inschrijven

Dinsdag 09 april 2024 (09:00 - 16:30) door Anniek Leroux
De (F)Luisterboom, Oscar Delghuststraat 37, 9600 Ronse

Woensdag 10 april 2024 (09:00 - 16:30) door Anniek Leroux
De (F)Luisterboom, Oscar Delghuststraat 37, 9600 Ronse

Donderdag 11 april 2024 (09:00 - 12:00) door Anniek Leroux
De (F)Luisterboom, Oscar Delghuststraat 37, 9600 Ronse

Inschrijven

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist

Praktisch


Materialen, drank en versnaperingen zijn inbegrepen in de prijs; lunch niet.

Locatie: Ronse

Duurtijd : 3 dagen van 6 uur

Prijs

450,00 excl. BTW
544,50 incl. BTW

Begeleiding

Anniek Leroux

Anniek Leroux

Deel deze cursus