Bemiddeling

“Peace is not the absence of conflict, but the ability to cope with it.”
Mahatma Gandhi

Wat bemiddeling voor jou kan betekenen

Bemiddeling is een doeltreffende, wetenschappelijk onderbouwde manier om (onderhuidse) spanningen, meningsverschillen en conflicten bespreekbaar te maken en op te lossen.
Bedoeling is om de communicatie en professionele relatie te herstellen en afspraken voor de toekomst te maken.

Deze manier van conflictoplossing heeft veel voordelen:

  • Duurzame, gedragen oplossingen
  • Snellere oplossingen
  • Communicatievaardigheden van de partijen versterken
  • Focus op inhoud én op relatie
  • Kostenefficiënt

De unieke rol van een erkend bemiddelaar

Volgende werkingsprincipes zijn cruciaal:

  • Neutraliteit: de bemiddelaar kiest geen kant voor de ene of de andere partij en werkt onafhankelijk.
  • Vertrouwelijkheid: de inhoud van de bemiddelingsgesprekken zijn 100% vertrouwelijk.
  • Vrijwilligheid: bemiddelen is een vrijwillig proces. De wil om samen tot een gedragen oplossing te komen, dient aanwezig te zijn. Elke partij kan ten allen tijde de bemiddeling stop zetten.

Een bemiddelaar is ervoor opgeleid de constructieve dialoog opnieuw op gang te brengen. Zijn/haar interventies zorgen ervoor dat mensen naar elkaar luisteren, dat ze elkaars standpunten en onderliggende belangen en behoeften begrijpen en dat ze er van daaruit in slagen om zelf creatieve oplossingen te bedenken.
De bemiddelaar begeleidt het communicatieproces en stelt de partijen in staat om zelf de regie voor de oplossing van hun probleem in handen te houden.

Praatkracht werkt uitsluitend met erkende bemiddelaars en heeft bijzondere expertise op vlak van samenwerkingsconflicten.
Wij bemiddelen tussen mensen – collega’s, managers, vennoten – die een duurzame, professionele samenwerking willen verbeteren of beëindigen.
Bovendien heeft Praatkracht veel ervaring met multi-partijenbemiddeling. Denk aan conflicten in teams, groepspraktijken, verenigingen, enz.

Hoe gaan we te werk?

Wij geloven sterk in de kracht van gezamenlijkheid en gaan liefst zo snel als mogelijk met alle betrokkenen samen aan de slag. Dit vooral ten voordele van de transparantie, het vertrouwen tussen de partijen en de neutraliteit van de bemiddelaar.
Indien (één van) de partijen het toch niet ziet zitten om meteen gezamenlijk op te starten, kan gestart worden met individuele gesprekken. 

Een bemiddelingsproces

Fase 1:

Veilige context creëren Een bemiddeling is heel spannend. Dit vangen we onder meer op door samen heldere communicatieregels af te spreken.

Fase 2:

Beeldvorming
Waar gaat het geschil precies over? Welke thema’s/issues dienen besproken te worden en in welke volgorde doen we dat?

Fase 3:

Exploratie 
Zeggen wat er gezegd moet worden, ruimte geven aan emoties, behoeften en belangen boven halen.

Fase 4:

Verbinding
Welke raakvlekken zijn er nog, welke behoeften en belangen zijn gemeenschappelijk? Kunnen/willen we nog met elkaar verder gaan?

Fase 5:

Onderhandeling & afronding
Welke oplossingen zijn haalbaar, realistisch en ziet iedereen zitten?

Dominique Renders

Wil je conflicten ten gronde aanpakken?

Naast bemiddeling bieden we ook ...