Verbindende Communicatie

“As we learn to speak from the heart, we are changing the habits of a lifetime.”
Marshall Rosenberg

25 jaar ervaring in Verbindende Communicatie

Sinds 1997 deelt Corrylaura Van Bladel het gedachtegoed van Verbindende Communicatie.
In oktober 2012 werd zij als eerste Vlaamse trainer, internationaal gecertificeerd vanuit het Center for Nonviolent Communication.
Haar focus lag oorspronkelijk op onderwijs en de gezondheidssector.
Ondertussen is ze met Praatkracht actief in diverse sectoren, zowel in profit als social profit.

“Als je verbindend communiceert, durf en kan je je radicaal eerlijk uitdrukken op een manier die de kans vergroot dat de ander je kan horen zonder in weerstand te schieten.”

Verbindend communiceren betekent ook dat je feedback niet als kritiek of bedreigend ervaart, wel als een kans om te leren en te investeren in duurzame relaties en samenwerkingen. Verbindende Communicatie en Geweldloze Communicatie zijn synoniemen die door elkaar gebruikt worden. Verbindende Communicatie is een manier van denken, spreken en handelen die bijdraagt aan wederzijdse verbinding en samenwerking. Dit gedachtegoed werd ontwikkeld door Dr. Marshall B. Rosenberg † .

De focus binnen Verbindende
Communicatie ligt op drie keuzes

Zelf-empathie

Naar jezelf luisteren: eigen gevoelens, noden en verlangens (h)erkennen en waarde geven

Empathie

Naar de andere luisteren: de gevoelens, noden en verlangens van de andere erkennen en waarde geven

Eerlijk spreken

Spreken met de andere, ook wanneer je boodschap moeilijk is. Vanuit je eigen kracht durven en kunnen zeggen wat je verlangt of wat je nodig hebt, in dialoog met de ander en met respect voor zijn verlangen/nood. En dit vanuit bereidheid om te beïnvloeden én beïnvloed te worden!

Wat levert Verbindende
Communicatie jou op?

Boodschappen nuchter en onbevangen ontvangen: de ander vrijuit laten spreken zonder het persoonlijk te nemen: De boodschap van de ander eerst verwerken, dan eventueel reageren.
Ego, onzekerheid, minderwaardigheid, verdediging, … kunnen hanteren op een zelf-zorgzame manier, om vervolgens echt te kunnen horen wat de ander wil vertellen.
Focus op de inhoud van een boodschap, niet op de stijl waarmee ze gebracht wordt
De uitdaging bestaat erin om, in balans met jezelf en de ander, flexibel met deze aspecten om te gaan, waardoor verbinding tot stand kan komen.

Wat levert geweldloze communicatie je op?
Praatkracht - Marshall Rosenberg

“Het doel van Verbindend Communiceren is niet om mensen of hun gedrag te veranderen om onze zin te krijgen. Het gaat over relaties bouwen gebaseerd op eerlijkheid en empathie. Dit leidt uiteindelijk tot het vervullen van ieders noden/behoeften.”

Corrylaura van Bladel

Zin in één van onze open opleidingen?

Of wil je Verbindend Communiceren in je organisatie?

Naast Verbindende Communicatie bieden we ook ...