Faciliteren

“Horen is luisteren naar wat gezegd wordt. Luisteren is horen wat er niet gezegd wordt.”
 Simon Sinek

De brug tussen Verbindende of Geweldloze Communicatie en Bemiddeling.

Wat faciliteren voor jou kan betekenen?

Faciliteren is het proces waarbij een neutrale derde partij mensen helpt/ondersteunt om uit te spreken wat gezegd wil worden, en te horen wat gehoord wil worden. Anders dan bij bemiddeling hoeft de aanleiding zeker geen conflict te zijn. De kracht van het inbrengen van een facilitator is wonderlijk/ongelooflijk. De mensen kunnen zich focussen op de inhoud en de facilitator ontzorgt hen op vlak van structuur, zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt, herformuleert indien nodig. Hierdoor kom je sneller tot de essentie, creëer je diepgang in de communicatie en kom je sneller tot gedragen besluiten. Dit gebeurt met zorg voor elk individu, het team en de organisatie en haar visie/missie als geheel.

Faciliteren is nog vrij onbekend. In onze visie vormt het de brug tussen Verbindende Communicatie en bemiddeling. We combineren de twee met elkaar: een neutrale derde partij die Verbindende Communicatie toepast in het begeleiden van allerlei (team- of groeps-)gesprekken.

Toepassingsmogelijkheden

Begeleiden van feedbackmomenten zodat collega’s makkelijker op tafel kunnen leggen wat ze waarderen in elkaar, wat hen dwarszit, waarin ze gezien en gehoord willen worden, wat ze nodig hebben, enz.

Begeleiden van gedragen besluitvorming zodat beslissingen loyaal uitgevoerd worden.

Jullie hebben opleiding in Verbindende Communicatie gevolgd en willen graag samen bespreken hoe dit concreet toe te passen in jullie werking.

Bespreking casussen en lastige dossiers, begeleiden van vraaggestuurde intervisie, enz.

Je voelt dat er vanalles leeft, maar kan er de vinger niet op leggen. Via faciliteren, kan helderheid gecreëerd worden.

Wil je de meerwaarde van faciliteren ervaren?

Naast faciliteren bieden we ook ...