Subsidies voor je training en coaching

Erkend dienstverlener

Opleidingscentrum Praatkracht is bij vele vormingsfondsen erkend als dienstverlener.

Dit betekent dat heel wat organisaties hun opleiding (gedeeltelijk) door dit fonds kunnen laten financieren. We lijsten hier de mogelijkheden voor u op:

Het sociaal fonds voor privé-ziekenhuizen

Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen voor risicogroepen. Via deze opleidingsprojecten wil het Fonds drie doelgroepen bereiken, namelijk:

  • Werknemers: naast de ondersteuning voor de bijscholing tot verpleegkundige, ontwikkelt en ondersteunt het Fonds opleidingen zoals stressmanagement en omgaan met agressie, preventie rugklachten, enzovoort;
  • Werkzoekenden: zij kunnen zich laten om- of bijscholen tot bijvoorbeeld logistiek assistent dankzij de steun van het Fonds. Het gaat steeds om opleidingen die beantwoorden aan een vraag van de sector;
  • Jongeren: het fonds ondersteunt jongeren die willen werken in een privé-ziekenhuis via een leercontract (deeltijds werken / deeltijds leren). 2-daagse opleiding voor de mentor in uw organisatie

Meer info op de website

Logo Diverscity

Vormingsfonds Kinderopvang en Thuiszorg

Gezien het succes van het vormingfonds in 2015 en 2016 heeft de VVSG samen met de drie erkende vakbonden beslist om ook voor 2017 dergelijk fonds te voorzien. Samen met het Netwerk Thuiszorg en het Steunpunt Kinderopvang lanceren we opnieuw een aanbod van praktijkgerichte vormingen kunnen aanbieden.

Met dit vormingsfonds krijgen thuiszorgdiensten en kinderopvangvoorzieningen recht op gratis bijscholingen, ter plaatse in de eigen dienst. Dit recht wordt toegekend in verhouding tot het toegekende aantal uren gezinszorg of het aantal personeelsleden tewerkgesteld in de kinderopvang.
Ook Praatkracht is, voor het derde jaar op rij, gevraagd om training aan te bieden via Diverscity.

Meer info op: Divercity

KMO-porteuille

Praatkracht is door de Vlaamse Overheid erkend als KMO-dienstverlener.
Komt u ook in aanmerking voor KMO subsidie? Lees er hier meer over.

BV Renders- Van Bladel | KMO DV nummer 0244501

Scholen

Belangrijk nieuws voor scholen: projecten via Praatkracht met leerlingen komen in aanmerking voor Dynamo2 subsidie.

Werkbaarheidscheque

De werkbaarheidscheque en de verhoging van de kmo-portefeuille zijn maatregelen waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven langer en met meer ‘goesting’ aan de slag en organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en dus productievere werknemers, wat de efficiëntie van de organisatie ten goede komt.

Lees er hier meer over

KMO-portefeuille

Per 1 januari 2023 besliste de Vlaamse overheid om de subsidiëring via KMO-portefeuille in te krimpen voor heel wat opleidingen. Zo ook voor opleidingen gericht op (sociale) vaardigheden en soft-skills.

Volgens de info die wij verkregen, betekent dit helaas ook dat de trainingen die Praatkracht aanbiedt niet langer in aanmerking komen.

We begrepen van KMO-portefeuille dat het onterecht toewijzen van subsidiemogelijkheid kan leiden tot boetes, zowel voor de persoon die geniet van de subsidie als voor de dienstverlener.

Omdat we graag correct de regels volgen, beslisten we dan ook om niet langer gecertificeerd te blijven.