Unieke expertise

“Als 2 pioniers samenkomen, wordt één plus één 11.”

Praatkrachmodel

Onze unieke expertise vertaald in het Praatkrachtmodel

Praatkracht kan haar klanten heel compleet, onderbouwd en impactvol begeleiden naar een betere communicatie en omgang met zichzelf en anderen.
Dit garanderen wij door stevige expertise in zowel Verbindend Communiceren, Faciliteren en Bemiddelen. Niet of-of, wel en-en.

Het Praatkrachtmodel: 3 pijlers, 4 startpunten

 • Persoonlijke Praatkracht
  Dit aanbod is uitgewerkt voor mensen die een probleem/vraag of nood ervaren en willen groeien in hun communicatie met anderen.
  We begeleiden vanuit de focus op de persoonlijke communicatie van 1 persoon in interactie met anderen (in verschillende contexten).
 • Professionele Praatkracht
  Dit heeft alles te maken met samenwerken.
  Professionals/bedrijven/organisaties reiken uit vanuit een probleem/vraag of nood in hun werkcontext.
  Dat kan gaan over het versterken van het relationeel weefsel, onderlinge interactie tussen collega’s en in teams, open feedbackcultuur, gedragen besluitvorming, conflicthantering, leiderschap enz..
 • Sociaal – familiale Praatkracht
  De vragen komen vanuit een context waarbij mensen met elkaar samenleven: zoals een gezin, familie, vereniging, school, buurt, enz.
  De focus ligt op het versterken van de onderlinge communicatie en interactie van de diverse betrokkenen. Denk hierbij aan de relatie tussen leerkracht-ouders, leden van een (sport)vereniging, ouders en hun kinderen, leerlingen onderling, enz.

Wij werken op 4 startpunten

 • Introspectieve Praatkracht om je eigen behoeften en emoties te ontdekken en hanteren
 • Preventieve Praatkracht om spanningen te voorkomen en relaties te versterken
 • Curatieve Praatkracht om vastgelopen communicatie/ruzies, spanningen en verschillen op te lossen
 • Progressieve Praatkracht om te blijven groeien, op te volgen en het aangeleerde te integreren in de praktijk

Onze maatschappelijke impact

Door onze manier van werken, ervaringsgericht en participatief, hebben we niet enkel impact op onze deelnemers. De mensen nemen het gedachtegoed mee, integreren het in hun zijn en dragen het verder uit.
Naast persoonlijke, professionele en sociaal – familiale Praatkracht, kunnen we gerust ook spreken van maatschappelijke Praatkracht.

Praatkracht beeldmerk
Corrylaura en dominique van Praatkracht

Welkom met al je vragen

Praatkracht is een expertisecentrum in ...