Missie en visie

De missie van Praatkracht is:

Praten werkt, Praatkracht werkt samen. Dat is ons uitgangspunt bij Praatkracht, expertisecentrum in Verbindend Communiceren, Faciliteren en Bemiddelen. Bijvoorbeeld opleidingen, begeleidingstrajecten, bemiddeling en begeleide intervisie laten we jou de enorme kracht van praten ontdekken in combinatie met luisteren naar behoeften en gevoelens.

We zijn er voor individuen, teams, bedrijven, organisaties en gezinnen. Binnen onze pijler Persoonlijke Praatkracht leren we jou om je eigen communicatie en omgang met anderen te versterken. Niet alleen door te praten, maar ook door te luisteren, te observeren en te begrijpen. In de pijler Professionele Praatkracht richten we ons op de bedrijfscontext: hoe kan de communicatie van en tussen collega’s, leidinggevenden en teams versterkt worden? En tot slot is er onze pijler Sociale Praatkracht, want we communiceren ook dagelijks met ons gezin, onze vrienden, kennissen en andere sociale contacten. Ook in deze context is praten, luisteren en begrijpen cruciaal om waardevolle relaties te creëren en onderhouden.

Bij Praatkracht weten we dat elke situatie waarbij mensen in communicatie zijn uniek is. Net daarom werken we heel sterk op maat. Dat doen we vanuit ons Praatkrachtmodel, waarbij we op het introspectieve, preventieve, curatieve én progressieve niveau werken. Altijd met het oog op een duurzaam resultaat, een gedeelde verantwoordelijkheid en respect voor de eigenheid van elk individu.

De visie van Praatkracht is:

Samenwerken. Samenleven. Samen zijn. Het brengt uitdagingen met zich mee. En wie die uitdagingen op een positieve manier omarmt, groeit. Als mens, als team, als bedrijf, als organisatie, als gezin. Praatkracht, ons expertisecentrum in Verbindend Communiceren, Faciliteren en Bemiddelen, versterkt deze groei.

Vanuit ons unieke Praatkrachtmodel stimuleren we groei en ontwikkeling in communicatie. En dat op vier verschillende niveaus die onderling heel sterk samenhangen. Het eerste niveau is introspectieve Praatkracht, want je eigen behoeften en emoties ontdekken en hanteren is de basis. Het tweede niveau is preventieve Praatkracht, zodat je spanningen leert voorkomen en relaties versterkt. Het derde niveau gaat uit van curatieve Praatkracht, waarbij je conflicten constructief leert oplossen als ze zich dan toch stellen. En tot slot is er progressieve Praatkracht als vierde niveau, want blijven groeien in je communicatie met anderen is een investering in de toekomst.

Het is onze visie dat Verbindend Communiceren, Faciliteren en Bemiddelen een grote meerwaarde is in een wereld die almaar meer onder druk staat door de maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen waarmee we te maken hebben. Met Praatkracht gaan we voor een samenleving met meer draagkracht.

Visie Praatkracht

Ontdek ook het team achter Praatkracht

Graag meer weten over Praatkracht?

Praatkracht is er ook voor ...