Therapie

Praatkracht - Annlies - bemiddeling

Hallo,

Ik ben Annelies, een bezield en erkend therapeute in het Huis voor Verbinding van Praatkracht.

Dat praten werkt, ervaar ik al mijn hele leven. De werkende kracht van praten schuilt vooral in het luisteren naar jezelf. Je hebt niet enkel een relatie met de ander, maar in de eerste plaats een relatie met jezelf! Hoe praat jij tegen jezelf? Zijn jouw gevoelens welkom? En zie jij jouw lichaam graag? Of luister jij vooral naar jouw verwachtingen, jouw strenge oordelen of vele verplichtingen?

‘Ik luister graag naar jouw hoofd, hart en lichaam.’

Wie ben Ik?

Na mijn eerste lesje ‘psychologie’ in het middelbaar was mijn interesse in het menselijk gedrag INSTANT gewekt. Waarom doen mensen wat ze doen, ook al zeggen ze dat ze iets anders willen (doen)? Wat drijft mensen in het leven?
En hoe verwerken mensen schokkende gebeurtenissen?

Ondertussen werk ik al meer dan 15 jaren met volwassenen, jongeren, kinderen en koppels. Na mijn eerste 4-jarige (cliënt-centered-)therapie opleiding heb ik NON-STOP verder gestudeerd en vooral ZELF HEEL VEEL verschillende therapieën ervaren. Al lijdend heb ik mezelf als leidende mens terug gevonden. Als mens heb ik mezelf heel mijn leven binnenste-buiten en buitenste-binnen gekeerd om herhaaldelijk dezelfde thema’s tegen te komen.

Is er dan ‘werkelijk’ wel iets veranderd als je steeds dezelfde thema’s tegenkomt?

Wat ik zelf ervaar en hoor vanuit ervaringen met ander(en) is dat therapie bijdraagt aan een stevige verbinding met jezelf. Vanuit deze verbinding durf je andere en bewuste keuzes te maken die jou nieuwe ervaringen aanreiken en vervolgens jouw zelfbeeld en zelfvertrouwen beïnvloeden.
‘Je wordt geen ander mens…je wordt gewoon helemaal JEZELF!’

WANT ALS je dan toch weer even jezelf verliest of uit balans geraakt, kan je dit in-verbinding-met jezelf veel gemakkelijker dragen.

‘Het wordt steeds LICHTER als je schijnt in jouw donker.’

Je wordt ook steeds nieuwsgieriger naar jezelf. Ik beleef het vooral als een AVONTUUR om nieuwe ongeleefde plekken in mezelf te ontdekken en te verkennen. We nemen afscheid van wat ENERGIE kost en we verwelkomen wat ENERGIE geeft!

MOMENTEEL werk ik ook meer en meer met het LICHAAM via somatic experiencing. Ik begeleid je om signalen van jouw lichaam te herkennen. We staan stil bij jouw weerstand om BEWUST te VOELEN en zoeken samen naar veilige ankers wanneer je vreest dat jouw gevoelens je zouden overspoelen. En onaangename gevoelens verwelkomen we steeds op jouw tempo. Jij volgt jouw natuurlijke ritme van afstand en nabijheid.

Therapie betekent niet telkens weer in jouw verleden te moeten duiken en alle traumatische verhalen te delen en te analyseren! NEEN, we werken enkel met verhalen/herinneringen die spontaan komen aankloppen wanneer bvb lichamelijke gewaarwordingen opnieuw gevoeld mogen worden.

GEWOON ZIJN en ERBIJ BLIJVEN in het HIER EN NU…is eigenlijk niet zo gewoon want we zijn het vooral gewoon om eerst oplossingen te bedenken en onze eigen opgelegde verwachtingen & TO DO’s achterna te hollen.

Dankzij mijn kennis en ervaring in Verbindende Communicatie en nauwe samenwerking als freelance trainer met PRAATKRACHT in Vlaanderen en geef ik mee betekenis en handvaten aan het woord ‘VERBINDING’. Het model van Marshall Rosenberg is eenvoudig, helder en geeft oneindig veel mogelijkheden om in je dagelijkse leven te integreren.

Praatkracht therapie

Meer weten over therapie?

Praatkracht is er ook voor ...