het helingsproces (oordelen/pijn in contact met de ander).