het innerlijk en ‘uiterlijk’ proces van kwaadheid;