het verruimen van je mogelijkheden om eigen verantwoordelijkheid op te nemen.