het vertalen van oordelen naar hun ware betekenis (onvervulde behoeften);