zelfmededogen als opstap naar echte verbinding, ook met de ander;