Christiaan Zandt

Als kind peuterde ik aan uilenballen om te ontdekken wat een roofvogel gegeten had. Ik ging op zoek naar schedels en botten in bosjes om te begrijpen welke dieren in de schaduw van de struiken leefden. Later studeerde ik geschiedenis om verhalen op te diepen die duidelijk maken hoe zaken gelopen zijn. En sinds 2006 werk ik als trainer en mediator om samen met mensen te komen tot de kern van wat er speelt. Met taal als middel en de wijsheid van ons lichaam als gids. Bij conflicten help ik mensen om uit te ademen en te ontspannen in elkaars aanwezigheid. Geweldloosheid is mijn intentie: kunnen we de kracht van onze waarheid aanboren om zo te komen bij gesprekken die ons verder helpen?

Expertise

Internationaal gecertificeerd trainer in Geweldloze Communicatie met bijzondere focus op bemiddeling bij gedoe en gedonder tussen mensen

Onze behoeften/waarden zijn bepalend bij alles wat we doen. Behoeften zijn universeel. We verschillen wel in  de manieren waarop we deze invulling geven.

Hoe zit dat bij Christiaan

Spelen   Ik voel me graag nieuwsgierig en ondeugend. De wereld openbaart zich dan anders aan me.

Creativiteit Meer en meer wil ik graag iets in de wereld zetten waar anderen blij van worden. Met een grappig tekeningetje, een woord of met Japanse kalligrafie bijvoorbeeld.

Duidelijkheid Ik geniet van woorden: ik proef ze en kies ze precies. Dat levert meestal duidelijkheid op voor de mensen met wie ik werk. En soms even wat verwarring.

Leer ook mijn collega's kennen

Welkom met al je vragen.

Naast Verbindende Communicatie bieden we ook ...