Inspirerende kennismaking, opfrissing of themasessie in Verbindende Communicatie – 2,5u online

Geweldloze Communicatie (GC), Verbindende Communicatie (VC) of Nonviolent Communication (NVC) is een manier van communiceren, ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg. 

Verbindende Communicatie is niet enkel een communicatiemodel, maar veeleer een levenshouding, onderbouwd door heldere kaders en concrete tools, waarbij de intentie tot verbinding met jezelf en met de ander het uitgangspunt vormt.

Het gedachtegoed toepassen in het dagelijkse leven en op het werk bevordert een respectvolle dialoog waardoor je op een fijne, verbonden manier kan samenwerken en samenleven. En wie wil dat nu niet?

Inhoud

Tijdens deze inspirerende, online kennismaking of opfrissing stellen we op een interactieve manier de basisbeginselen van Verbindende Communicatie voor. We zoomen kort in op de aspecten binnen onze communicatie die kunnen bijdragen aan onderlinge verbinding en we staan ook stil bij een aantal elementen in onze taal die net het tegenovergestelde effect kunnen hebben en voor afstand of weerstand kunnen zorgen.

We geven concrete voorbeelden van waar communicatie soms vastloopt en hoe Verbindende Communicatie kan bijdragen aan het creëren, herstellen of verdiepen van verbinding.

We maken steeds de link met de praktijk en stemmen de voorbeelden die in de sessie aan bod komen af op de context.

Deelnemers krijgen verschillende kleine oefen- en uitwisselkansen om de nieuwe inzichten te toetsen aan eigen gewoonten om inzicht te krijgen in eigen groeikansen. We doen dit interactief zodat de deelnemers onmiddellijk kunnen ervaren waar Verbindende Communicatie kan bijdragen aan de eigen communicatiestijl.

Verder krijgen de deelnemers ook een paar concrete tools en tips mee naar huis die hen in hun dagdagelijks leven en werk al kunnen inspireren.

Voor wie

Voor iedereen die interesse heeft in en wil kennismaken met Verbindende Communicatie en voor wie reeds een opleiding rond Verbindende Communicatie volgde en graag de basisbeginselen nog eens wil opfrissen.

Data

Woensdag 11-09-2024 (15:00–17:30) door Corrylaura Van Bladel
Online - eigen gekozen locatie, zetel, bureau, bed...,

Thema: Eigenaarschap in samenwerking en samenleven. Een vernieuwend machtsmodel.

Inschrijven

Woensdag 16-10-2024 (15:00–17:30) door Ann Wilsens
Online - eigen gekozen locatie, zetel, bureau, bed...,

Inschrijven

Woensdag 20-11-2024 (15:00–17:30) door Ann Wilsens
Online - eigen gekozen locatie, zetel, bureau, bed...,

Inschrijven

Woensdag 18-12-2024 (15:00–17:30) door Ann Wilsens
Online - eigen gekozen locatie, zetel, bureau, bed...,

Inschrijven

Praktisch


  • Telkens van 15.00 u tot 17.30 u
  • Online via zoom

! We laten max. 12 deelnemers toe zodat de sessies heel interactief kunnen ingevuld worden en er voldoende ruimte is voor vragen.

! Voor bemiddelaars: Opleiding in aanvraag bij de FBC

Tarief:

  • Particulieren: 75 euro, excl. 21% BTW
  • Kleine organisaties <75 medewerkers: 95 euro, excl. 21% BTW
  • Grote organisaties >75 medewerkers: 125 euro, excl. 21% BTW

Begeleiding

Ann Wilsens

Silvia Platzer

Annelies Peeters

Corrylaura Van Bladel

Deel deze cursus