Een typische handleiding voor een typisch leerjaar en een typische leerling …

Exact dit!!!
Dit is waar het bij mij in 1997 om ging, zelf op de banken van de lerarenopleiding, vastberaden een manier van lesgeven te ontwikkelen die voor meer veiligheid, verbondenheid zorgt, waar participatie en wederkerig leren centraal staat.
Waar relevantie voor de kinderen gelijkwaardig is aan relevantie voor de leerkracht. Ik moedig je aan zelf even te kijken: zo’n 10 minuten vol inspiratie!
Juf Femke, wat had ik graag bij jou in de klas gezeten!
Er is ook iets wat me verdrietig maakt.
Het is volgende uitspraak:
“Mocht ik de handleiding voor het vierde leerjaar volgen, dan heb ik een typische handleiding, voor een typisch leerjaar, en een typische leerling. Maar hier is niets typisch.”
Je moet weten dat het hier gaat over een, ik citeer: “Europese school met kinderen die allerlei, vaak moeilijke en ingrijpende dingen thuis meemaken.”
En net dat vind ik zo jammer, want:
GEEN ENKEL kind is typisch
ELK kind heeft nood aan een typische aanpak
TYPISCH als UNIEK
ELK kind is uniek
Elk kind heeft het recht op differentiatie op zijn/haar maat.
ELK kind heeft nood aan veiligheid en verbondenheid
Wat mij betreft, wordt in deze video de ideale leeromgeving geschetst voor welk leerproces ook, voor welk kind ook.

https://www.youtube.com/watch?v=JhE7hu75SMc&feature=emb_logo

Deel dit bericht

Meer inspiratie

Praatkracht is er voor...