Langdurige afwezigheid: conflicten zijn nooit veraf

Als iemand uit jouw team meldt voor lange tijd afwezig te zullen zijn dan weet je dat dit gevolgen heeft. In de eerste plaats voor de afwezige zelf maar zeker ook voor jou als leidinggevende en voor het achtergebleven team. Het plots uitvallen van een medewerker brengt verandering te weeg. Verandering is onzekerheid en onzekerheid leidt heel vaak tot conflicten…

Conflicten bij langdurige afwezigheid: oorzaak of gevolg?

Niet zelden liggen ruzies met collega’s en/of de leidinggevende aan de basis van de langdurige afwezigheid. Maar ook als een medewerker om heel andere redenen, zoals bijvoorbeeld een ernstige ziekte, voor lange tijd uitvalt dien je waakzaam te zijn. Conflicten liggen op de loer.

Als één van jouw medewerkers zich voor een langere periode ziek meldt, brengt dat heel wat teweeg. Bij de zieke collega zelf natuurlijk maar ook bij het achterblijvende team bij jou als leidinggevende:

   • Meer werk voor minder handen, dat is de realiteit. Taken dienen herschikt te worden. Niet iedereen zit hierop te wachten. Zeker niet als de workload reeds hoog is.

   • Deadlines komen onder druk te staan waardoor klachten van klanten meestal niet lang op zich laten wachten

   • Niet iedereen brengt evenveel begrip op voor de situatie van de afwezige collega. Zeker bij psychologische en eerder onzichtbare ziektes zoals burnout, depressie of rugpijn, reageert niet iedereen empathisch

   • Ondersteuning via het inschakelen van een tijdelijke werkkracht wordt niet altijd enthousiast onthaald

   • Het achtergebleven team zit vaak met vragen, bezorgdheden en bedenkingen en verwacht antwoorden en oplossingen van de leidinggevende

   • Ook de afwezige medewerker zit met verwachtingen en gemengde gevoelens te wachten op reactie van de baas en de collega’s

  Tikkende tijdbom onder de samenwerking

  Er leven enorm veel emoties bij alle betrokken partijen en als je niets doet, zijn ze een tikkende tijdbom onder de samenwerking en cohesie in jouw team

  Spreek met elkaar zonder taboes

  Verwacht niet van jouw medewerkers dat zij alleen maar begrip en empathie opbrengen voor de situatie van hun langdurig afwezige collega. Zelfs niet als die met een vreselijke ziekte thuis zit.

  Jouw mensen voelen naast medeleven dikwijls ook frustratie, ontgoocheling, angst of boosheid. Eerder negatieve emoties waar ze dikwijls niet over spreken omdat het taboe is. Durven ‘klagen’ terwijl een collega misschien vecht voor zijn leven, doe je toch niet?

  Durf spreken over de positieve én de negatieve gevoelens en gedachten

  Maak ruimte voor alle gevoelens en gedachten in jouw team, niet enkel de positieve maar ook de negatieve. Hier samen over durven spreken lucht enorm op, creëert begrip en maakt dat mensen vanuit verschillende standpunten naar eenzelfde verhaal kunnen kijken.

  Niet zelden wordt de reden van de langdurige afwezigheid in vraag gesteld, zeker als hier ook geen 100% duidelijkheid over is. Mensen gaan dan gissen, interpreteren en eigen verhalen creëren die de groep zullen verdelen. Onnodig te zeggen wat dit teweeg zal brengen als de afwezige collega ooit terug komt…

  Dit kan je voorkomen door tijd en ruimte te maken voor een goed gesprek.

  5 tips voor het faciliteren van een moeilijk gesprek

  Gesprekken voeren waarbij iedereen open en transparant zegt wat die denkt en voelt, gaat niet vanzelf. En al helemaal niet in een werkcontext. Ik deel graag enkele praktische tips:

    1. Start het gesprek door het goede voorbeeld te geven. Durf je kwetsbaar opstellen en vertel eerlijk welke uitdagingen en lastigheden de langdurige afwezigheid voor jou met zich mee brengt.

    1. Spreek over de situatie die moeilijk is ZONDER hiervoor naar een schuldige te zoeken. Laat niet toe dat er met de vinger gewezen wordt naar de afwezige collega

    1. Nodig mensen uit om te vertellen wat het met hen doet, hoe ze zich bij de situatie voelen en wat hun bezorgdheden zijn. Vraag om zoveel mogelijk te spreken in de IK-vorm. Zo voorkom je dat het toch over de zieke collega zal gaan.

    1. Luister op een neutrale manier naar de verhalen van jouw medewerkers. Zonder oordeel en zonder oplossingen te willen aandragen.

    1. Stel dit gesprek met jouw team niet uit. Het is belangrijk en voorkomt veel leed.

   Voel jij ook dat de langdurige afwezigheid van één van jouw medewerkers impact heeft op de (samen)werking in jouw team en weet je niet goed hoe je het tij kan keren? Wil je hierover vrijblijvend van gedachten wisselen? Heb je nood aan ondersteuning op vlak van omgaan met conflicten in jouw team?

   Aarzel niet mij te contacteren. Praatkracht staat voor bemiddeling en ondersteuning bij conflict, training of individuele begeleiding. Contacteer ons via 0485 913 943 of info@praatkracht.be.

   Deel dit bericht

   Meer inspiratie

   Praatkracht is er voor...