Hoe je eigen beste vriend(in) worden?

Hoe je eigen beste vriend(in) worden?“Hoe je eigen beste vriend(in) worden”

Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ‘mijn’ eigen beste vriendin worden zowat de moeilijkste uitdaging in mijn leven is geweest. En dat is het soms nog.
Als ik hoor hoe iets dat ik zei verdriet of frustratie wakker maakte bij iemand anders …
Als een collega of vriend(in) me vertelt dat ze de idee heeft niet begrepen te zijn door mij, of niet gezien …
Als ik hoor wat iemand over mij hoorde …

Ooh wat kan dat toch pijn doen … depersonaliseren leren we dan in onze therapeutische opleidingen. In essentie komt het daar wel op neer. Een mooie theorie, maar soms zo moeilijk in de praktijk.
‘Nu gaat men ontdekken hoe slecht ik eigenlijk wel niet ben’, een hardnekkige gedachte die me sinds mijn tienertijd achtervolgt. Ken je dat soort gedachten die als magneten gaan vastkleven aan wat een ander ook maar denkt of zegt over mij?
Vastberaden was en ben ik om echt mijn beste vriendin te worden, want ik ben de enige op wie ik echt vat kan hebben. Met mij heb ik elke dag te leven. Elke minuut.

Voor mij is het proces van zelfempathie het meest belangrijke geweest in alles wat ik binnen het gedachtegoed van Verbindende Communicatie geleerd heb. Hoe meer ik mij deze vaardigheid eigen maakte, hoe meer er in mij een grote beweging van transformatie plaatsvond. Alsmaar meer kon/kan ik al mijn ervaringen door de bril van gevoelens en behoeften bekijken … de meest wezenlijke informatie die ik nodig heb om mijn leven ‘mooier’ te maken.
Deze weg van empathie en mededogen is er eentje zonder kaart … maar wel met een kompas: nl. Onze gevoelens die ons vertellen welke levensenergie (behoeften) onze aandacht vragen in het moment. Als we daar voeling mee maken, kunnen we op elk moment KIEZEN hoe we daarmee omgaan, wat onze volgende stap is … misschien een verzoek aan mezelf, misschien aan iemand anders. Het proces van zelfempathie creëert de fundamenten en mogelijkheden om onszelf en de anderen vanuit mededogen te zien en te benaderen.

Zelfempathie biedt ons 3 mogelijkheden om met onszelf te verbinden en onszelf beter te begrijpen.

Eén – Verwelkom je oordelen

Het zal je ondertussen waarschijnlijk al duidelijk zijn dat er een enorme wijsheid en levensenergie verscholen zit in je oordelen. Hoe meer we ons bewust worden van onze oordelen en ervoor kiezen deze te begrijpen als en vertalen naar onze wezenlijke behoeften, hoe meer we onze eigen levensenergie kunnen voeden en in eigen kracht kunnen komen te staan.

Oordeel Behoeften, waarden
Hij is zo egoïstisch Zorg, gevoeligheid, wederkerigheid
Zij is koppig Flexibiliteit, gehoord worden, bereidheid
Zij doet altijd aanvallend Respect, zorg, betrokkenheid

 

Twee – Voel je gevoelens volledig
Zoals ik ook al hierboven vermeldde, zijn onze gevoelens een soort van kompas. Een gids die ons brengt bij wat voor ons belangrijk is, waar onze levensenergie zit. Gevoelens worden sterker naarmate een behoefte al dan niet vervuld is. Misschien ben je het niet meer gewoon om je gevoelens toe te laten, ben je bang om je erin te verliezen of heb je er oordelen over … De eerste stap is dan om ze te erkennen, alsmaar meer ruimte creëren om echt te voelen, volledig te voelen. In een ritme dat voor jou als ‘juist’ aanvoelt.  Voor mij is dit een oefening die ik de rest van mijn leven zal blijven doen. Ademen in wat ik voel en vervolgens luisteren naar de behoefte die door mijn voelen probeert door te schijnen …

Drie – Ten volle verbinden met je behoefte(n)

Wat is een behoefte … we hebben er al veel tijd en woorden aan besteed … en het blijft moeilijk om dit concreet te maken. Behoeften zijn nl. niet concreet … Ze zijn energieën, kwaliteiten, waarden, … die zich laten voelen. Ook hier is het dus zo belangrijk dat je je gevoel kan toelaten als je je ‘verbindt’ met behoeften die voor jou belangrijk zijn. We kunnen behoeften zien als onze drijfveren die de keuzes die we maakten en nog zullen maken in ons leven, sturen. Het zijn niet de acties die we ondernemen. Dat zijn nl. de strategieën die we kunnen kiezen om een bepaalde behoefte tegemoet te komen. Alsmaar meer verbinding maken met mijn behoefte, ze als het ware inademen … heeft mijn leven wezenlijk veranderd. Heeft me geholpen om alsmaar meer in mijn eigen autonomie terecht te komen.

 

Oefening voor als je wil …

Deel 1 – Verwelkom je oordelen

Denk aan een situatie die op je lever ligt. Laat in gedachten al je oordelen toe en noteer ze evt. Ga hiermee door totdat je op niets meer kan komen.
En denk dan nog eens. Is er echt ‘geentje’ meer?

Deel 2 – Voel wat je voelt

Nadat je al je gedachten noteerde, ga je met je aandacht terug naar de situatie zelf. Wees je bewust van wat je voelt als je daaraan denkt. Neem het gevoel eruit dat er het meeste uitspringt. En probeer dat dan helemaal toe te laten. Blijf erbij. Neem je tijd … wees bewust … ben je bang van het voelen? Veroordeel je het voelen? Vertel je jezelf dat je je zo niet zou moeten voelen? Probeer je bewust te zijn van alles wat je mogelijks tegenhoudt om te voelen wat je voelt … en ga dan terug naar het voelen. Ga hiermee enkele minuten verder …
En als het moeilijk blijft om te voelen dan kan je terug naar deel 1 gaan en dezelfde oefening doen (deel 1 + 2 + 3) met de gedachten die je hebt over je eigen voelen.

Deel 3 – Verbind je met je behoefte

Na vorige oefening identificeer je nu de behoefte die bij je gevoel hoort. En vervolgens ga dan eens in je gedachten terug naar een herinnering waar deze behoefte vervuld was … zie die situatie terug in je gedachten … wat gebeurde er? Waar was je? Hoe voelde het?
Blijf even bij die ervaring, alsof je terugkijkt naar een film, die je telkens opnieuw en opnieuw afspeelt. Adem in wat je voelt, een beetje langer dan je gewoon bent …

Wees je bewust van ideeën die misschien aan de oppervlakte komen. Kijk eens of je vanuit deze ervaring, in verbinding met die, voor jou heel wezenlijk behoefte, op een verzoek kan komen aan jezelf of iemand anders.

Wil jij ook graag meer tools om je eigen beste maatje te worden? Om je de kracht van zelfempathie eigen te maken?
Naast onze live trainingen kan je nu ook op je eigen tempo met een online leerpakket aan de slag. Hierin krijg je allerlei video- en oefenmateriaal aangereikt, naast ook live Q&A-momenten en de mogelijkheid voor individuele coaching op maat. Meer info via  https://www.blabla-blabla.be/product-categorie/online-leren/

Deel dit bericht

Meer inspiratie

Praatkracht is er voor...