Waardering – sleutel tot verbinding

Vandaag mocht ik een vergadering in het kader van hun feedbackcultuur faciliteren in Zorgboerderij de Wroeter (Kortessem). Niet geheel onverwacht kwam het thema verbinding, en meer bepaald het ontbreken daarvan, op tafel. Vereenzaming ligt overal op de loer: in de privé-sfeer maar ook in organisaties. Mensen moeten noodgedwongen thuis werken of in kleine bubbels. Er is geen mogelijkheid tot teamactiviteiten of gezellige koffiepauzes. Er moet koste wat kost afstand gehouden worden. Maw met zo weinig mogelijk mensen op de werkvloer, zo kort mogelijke contacten, zo veel mogelijk communicatie via digitale kanalen…

Om een werking onder die omstandigheden draaiende te houden en tegelijk in te spelen op de veranderende markt, vraagt dit heel wat aanpassingsvermogen van een organisatie – met bijhorende stress bij de medewerkers tot gevolg. Energie en veerkracht van de betrokkenen komt onder druk te staan. Stof genoeg tot feedback voor elkaar: eilandjes, hoge werkdruk, chaos, én dus vooral een gebrek aan verbinding.

En wat wanneer we het nu eens over een andere boeg gooien en feedback toespitsen op wat we waarderen aan het samenwerken met elkaar? Niet zomaar gratuite complimenten maar vanuit het inspirerende gedachtegoed van Marshall: wat doet de andere, heel concreet, wat bijdraagt aan mijn behoefte? En wat doet dit met mij?

En dat ook echt uitspreken naar elkaar toe! Want eerlijk spreken is ook dat: uitdrukking geven aan waar ik blij van word.
Wat er toen ontstond, raakte me tot in m’n kern. De eerste blijken van waardering werden haast onverstaanbaar overgebracht, aarzelend, afwachtend… Tot de reactie van de ontvangers als het ware bestaansrecht gaf aan deze blijk van erkenning. Ontroering, dankbaarheid, blijdschap, warmte, verrassing… deze en nog andere emoties passeerden de revue, aan beide kanten.
Wat eerst een spannende opgave leek te zijn, daar was al gauw niet genoeg tijd voor.

Wederzijdse cadeautjes zijn het! Want hoe fijn is het om te kunnen zien en waarderen waar de ander bijdraagt aan mijn behoefte én daar op mijn beurt erkenning voor te geven.
Verbinding zit vaak in een klein hoekje!
Check!

Deel dit bericht

Meer inspiratie

Praatkracht is er voor...